อาชีวะจับมือกรมสุขภาพจิตร่วมประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมาย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 13-15 กรกฎาคม นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่อยู่ในกลุ่มระดับดีเด่น กลุ่มระดับเงินและกลุ่มระดับทอง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 จำนวน 11 หน่วยงาน ดังนี้ อำเภอเมืองชลบุรี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอพนัสนิคม ชุมชนบ้านหนองไทร โรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และเรือนจำพิเศษพัทยา

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย ร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการในการป้องกัน ค้นหา บำบัดรักษา เฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ และตามยุทธศาสตร์ชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย ครอบคลุมถึงสารเสพติดที่ระบาดในวัยรุ่น เช่น บุหรี่ กัญชา กระท่อม บุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งมีแผนการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมรุนแรงทุกรูปแบบ ให้เน้นการคัดกรองผู้เรียนในทุกมิติ

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องนำสู่การสร้างสถานศึกษาให้ปลอดภัย เป็นสถานศึกษาแห่งความสุข และผลลัพธ์สุดท้ายคือผู้เรียนที่มีคุณภาพมีสมรรถนะสูง

2023-05-25T07:16:03Z dg43tfdfdgfd